Skoči na vsebino
Iskalnik

Vrste podpor

Upravičenci v podporni shemi lahko izbirajo med dvema vrstama podpore, in sicer zagotovljeni odkup električne energije ali obratovalno podporo oz. finančno pomoč za tekoče poslovanje.

Vrste podpor

Upravičenci v podporni shemi lahko izbirajo med dvema vrstama podpore, in sicer zagotovljeni odkup električne energije ali obratovalno podporo oz. finančno pomoč za tekoče poslovanje. 

Zagotovljeni odkup električne energije

 • Pri zagotovljenem odkupu center za podpore prevzema proizvedeno električno energijo in jo plačuje po ceni, ki je določena skladno z odločbo o dodelitvi podpore, ki jo izda Agencija za energijo. Naprava je uvrščena v posebno bilančno skupino oziroma podskupino, ki jo oblikuje center za podpore (Eko bilančna skupina).
 • Napravam, ki imajo to vrsto podpore, bo center za podpore urejal izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo (t.j. kritje odstopanj). Center za podpore plačuje električno energijo, ki je oddana v javno omrežje in prevzeta v Eko bilančni skupini.
 • Upravičenci, ki pridobijo Eko pogodbo, se zavežejo k izbiri vrste podpore kot zagotovljeni odkup.
 • Naprave, ki imajo Eko pogodbo ali zagotovljeni odkup, nimajo in ne smejo imeti sklenjene ločene pogodbe za prodajo električne energije.
 • Za takšno obliko podpore se lahko odločijo naprave z močjo manjšo z zakonom določene meje (500 kW). Večje naprave nimajo pravice izbire zagotovljenega odkupa
 • Za SPTE naprave je podpora omejena do starosti naprave 10 let, za OVE naprave pa je meja 15 let.

DOBRO JE VEDETI: Z vidika podporne sheme je pri priklopih tipa »P.X.3« (t.i. interni priklopi), ob izbiri vrste podpore kot zagotovljeni odkup relevantna le količina električne energije, ki se šteje kot bilančno oddana v javno omrežje. Center za podpore tako pri zagotovljenem odkupu lahko prevzame in plača le bilančno priznane količine.

Obratovalna podpora (ali »finančna pomoč za tekoče poslovanje«)

 • Pri obratovalni podpori center za podpore ne prevzema in ne plačuje električne energije, temveč na podlagi proizvedenih neto količin električne energije le izplačuje obratovalno podporo.
 • Podpora je namenjena temu, da proizvodni napravi nadomesti razliko med proizvodnimi stroški in tržno ceno, ki jo naprava iztrži na prostem trgu (oglejte si seznam ponudnikov odkupa). Proizvodne naprave, ki prejemajo ta tip podpore, si morajo same urediti izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo in bilančno pripadnost oziroma jim to uredi dobavitelj, s katerim imajo sklenjeno odprto pogodbo za prodajo električne energije.
 • Za SPTE naprave je podpora omejena do starosti naprave 10 let, za OVE naprave pa je meja 15 let. 

Seznam ponudnikov odkupa elektrike proizvedene iz OVE/SPTE 

Na spodnjem seznamu se nahajajo kontaktni podatki podjetji, ki nudijo možnost odkupa elektrike proizvedene iz OVE in SPTE. Seznam vključuje vse ponudnike odkupa elektrike v slovenskem prostoru, ki so na pobudo centra za podpore posredovali kontaktne informacije oseb oziroma oddelkov, ki se ukvarjajo z odkupom energije od (malih) proizvajalcev.

Center za podpore je spodnji seznam pripravil z namenom, da vsem proizvajalcem, ki se odločajo oz. so se odločili za prodajo elektrike na trgu, olajša iskanje kupca za energijo.

Ponudniki na seznamu so razvrščeni po abecednem vrstnem redu naziva podjetja. Borzen ne jamči za nobenega izmed ponudnikov. Priporočamo vam, da pridobite več ponudb ter da se glede poslovanja ponudnikov pozanimate tudi po drugih virih.

Datum seznama: 27.02.2023

Naziv podjetja Kontaktna oseba ali oddelek Telefonska številka Elektronska pošta Spletno mesto
BISOL Energija, d.o.o. Marko Halužan +386 31 445 144 info@bisol-energija.si www.bisol-energija.si
E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o. Tanja Tušar +386 5 33 13 314 tanja.tusar@e3.si www.e3.si
ECE d.o.o. Robert Romih + 386 3 62 09 552 robert.romih@ece.si www.ece.si
Elektro energija d.o.o. OE Trgovina na drobno +386 1 32 06 429 odkupee@elektro-energija.si www.elektro-energija.si
Energija plus d.o.o. Gregor Gabrijan +386 2 22 00 352 napoved.porabe@energijaplus.si www.energijaplus.si
GEN-I, d.o.o. Bine Krajnc +386 5 33 17 825 ove@gen-i.si www.gen-i.si
PETROL d.d., Ljubljana Katja Skok +386 1 47 14 849 katja.skok@petrol.si www.petrol.si
SunContract d.o.o. Prodaja +386 59 03 23 40 prodaja@sonce.com elektrika@suncontract.org www.sonce.com

Opozorilo

Proizvajalcem, ki so se pri vključevanju v podporno shemo odločili za vrsto podpore v obliki ZAGOTOVLJENEGA ODKUPA oziroma ki imajo sklenjeno t.i. »EKO POGODBO« (o vključitvi v eko bilančno skupino Centra za podpore) proizvedeno energijo prevzame center za podpore. Te energije posledično ni mogoče tudi prodati na trgu oziroma ne sme biti sklenjena tržna pogodba za prodajo energije. 


O vrstah podpore in ostalih podrobnostih podporne sheme si lahko več preberete na spletni strani Borzena – www.borzen.si

Izjava o odgovornosti 

Borzen, v funkciji centra za podore, ne prevzema nikakršne pravne ali druge odgovornosti glede uporabe informacij s tega seznama. Center za podpore ne jamči za nobenega ponudnika s seznama in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli poslovno sodelovanje, ki bi se vzpostavilo pri koriščenju informacij s tega seznama. Informacije o ponudnikih na tem seznamu: 

 • so izključno informativnega značaja; 
 • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
 • občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih straneh, nad katerimi center za podpore nima nadzora in za katere center za podpore ne more prevzeti nikakršne odgovornosti. 

Posodabljanje seznama 

Seznam se posodablja na podlagi pozivov ponudnikov odkupa elektrike. Za vse spremembe podatkov pri obstoječih ponudnikih s seznama ali uvrščanje novih ponudnikov na seznam, prosim pišite na cp@borzen.si