Skoči na vsebino
Iskalnik

Ocena tržne vrednosti elektrike iz podporne sheme

Ocena tržne vrednosti elektrike iz podporne sheme 

Borzen v vlogi centra za podpore po vzoru nekaterih tujih sistemov subvencij za obnovljive vire izračunava ocenjeno »tržno vrednost« proizvedene elektrike v podporni shemi.

Ocena izhaja iz urnega profila proizvodnje posamezne tehnologije. Ker center za podpore ne razpolaga z urnimi meritvami za vse enote, je v oceno zajet le del enot, kjer so podatki v celoti na razpolago za omenjeno obdobje. 

Dejanska proizvedena količina v posamezni uri se zmnoži z urno ceno slovenske borze z električno energijo BSP d.o.o. 

Letna vsota se nato deli z vsoto proizvedene elektrike v obdobju. Tako dobimo ocenjene (tehtane) vrednosti v EUR/MWh, ki so prikazane v spodnji tabeli. 

Zaradi omejenega nabora enot so tehnologije, kjer je število enot majhno (npr. vetrne elektrarne, elektrarne na lesno biomase) izključene, pri bioplinskih elektrarnah* pa se ocena nanaša tako na bioplin iz biomase, kot tudi na elektrarne na deponijski plin in plin iz čistilnih naprav.  

Vključene vsote moči so za leto 2021 znašale: do 5,5 MW pri bioplinskih elektrarnah, 3,4 MW pri malih hidroelektrarnah,  do 1,3 MW pri SPTE na fosilna goriva ter do 51 MW pri sončnih elektrarnah. 

Poglejte si sorodno analizo za nemški trg.

 

Leto Bioplinske elektrarne * (v €/MWh) Male elektrarne (v €/MWh) SPTE (v €/MWh) Sončne elektratne (v €/MWh) Povprečna urna cena na BSP (v €/MWh)
2013 43,61 41,17 44,88 45,07 43,18  
2014 40,86 39,79 40,77 41,64 40,43  
2015 41,55 40,59 42,47 44,25 41,41  
2016 36,21 34,46 38,46 36,29 35,62  
2017 50,01 47,72 53,13 51,29 49,52  
2018 50,14 48,43 49,63 53,50 51,22  
2019 48,62 46,72 50,36 50,53 48,74  
2020 37,40 37,97 40,34 34,01 37,55  
2021 113,17 102,22 132,82 101,12 115,02