Skoči na vsebino
Iskalnik

Točka OVE

Kontaktna točka ponuja informacije v povezavi z obnovljivimi viri energije in kako pospešiti investicije na tem področju. 

Borzenova kontaktna točka za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

 

Namen kontaktne točke je ponuditi informacije in usmerjati vlagatelje v povezavi z obnovljivimi viri ter tako pospešiti investicije na področju obnovljivih virov energije. Kontaktna točka usmerja vlagatelja na podlagi prijave, s katero vlagatelj izrazi interes za sodelovanje s kontaktno točko. Prijavo lahko vlagatelj odda na spletnem portalu s klikom na spodnji gumb. 

Dostop do portala

Kontaktna točka usmerja vlagatelja (javnega ali zasebnega) pri postopkih pridobivanja dovoljenj in drugih aktov, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje ter v postopkih programov podpore za: 

  •  proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije; 
  • proizvodnjo toplote za ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov energije; 
  • proizvodnjo plinastih goriv, vključno z vodikom, iz obnovljivih virov energije; 
  • proizvodnjo pogonskih tekočih in plinastih biogoriv; 
  • proizvodnjo drugih tekočih biogoriv; 
  • soproizvodnjo z visokim izkoristkom; 
  • uporabo odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja; 

Kot odlično pomoč smo za vas pripravili pregleden Priročnik, kjer najdete informacije o: 

 

Oglejte si korake od umestitve naprave, njene izgradnje, priključitve na omrežje do obratovanja: 

Borzen je vzpostavil kontaktno točko za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije skladno z Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

Imate dodatna vprašanja o obnovljivih viri energije in učinkoviti rabi energije? Vabljeni k odkrivanju zanimivih vsebin na našem portalu www.trajnostnaenergija.si.

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije je v Sloveniji v letu 2020 znašal 25 odstotkov. Naša država pa ima zastavljen krovni nacionalni cilj do leta 2030 doseči najmanj 27 odstotni delež OVE v končni bruto rabi energije

Ključna zakonodaja in uporabne povezave
Preberi več

 

Financira Evropska unija - NextGenerationEU