Skoči na vsebino
Iskalnik

Platforma za izravnalno energijo

Platforma za izravnalno energijo je tehnološko podprta organizirana oblika zbiranja in angažiranja ponudb za prodajo in nakup izravnalne energije z namenom izravnave odstopanj elektroenergetskega sistema na pregleden in ekonomsko čim bolj učinkovit način.

Platforma operaterja trga za izravnalno energijo

Platforma za izravnalno energijo je tehnološko podprta organizirana oblika zbiranja in angažiranja ponudb za prodajo in nakup izravnalne energije z namenom izravnave odstopanj elektroenergetskega sistema na pregleden in ekonomsko čim bolj učinkovit način.

Vstop na Platformo operaterja trga:

Ostale povezave:

Trgovanje na platformi za izravnalno energijo se izvaja preko trgovalne aplikacije, ki omogoča zbiranje ponudb za nakup in prodajo električne energije, preko katere sistemski operater (ELES) kupuje in prodaja energijo, namenjeno izravnavi odstopanj elektroenergetskega sistema. Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja v kombinaciji s trgovanjem znotraj dneva in sicer še eno uro po zaprtju slednjega do fizične dobave produkta. Pri trgovanju lahko sodelujejo vsa podjetja, ki so vključena v bilančno shemo trga z elektriko in so pristopila k trgovanju na izravnalnem trgu in trgovanju znotraj dneva.

Urnik trgovanja

Trgovanje na platformi poteka 24 ur na dan, 7 dni na teden in največ za dan vnaprej. Omogočeno je trgovanje z:

  • urnimi,
  • 15 - minutnimi,
  • pasovnimi,
  • trapeznimi produkti.

15 - minutni, urni, pasovni in trapezni produkti so za trgovanje na voljo od 15:00 dalje na dan pred začetkom fizične dobave. Vnašanje in sklepanje poslov s temi produkti je mogoče vse do začetka fizične dobave.

Oglejte si seznam produktov, omejitve ponudb in vrste omejitve izvrševanja ponudb na platformi za izravnalno energijo.

Izvajanje platforme za izravnalno energijo

Borzen pri izvajanju platforme za izravnalno energijo  sodeluje z energetsko borzo BSP Southpool, ki za izvajanje ponuja trgovalno platformo z vsemi potrebnimi funkcionalnostmi.

Podrobnejše informacije najdete v Pravilih za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo.

Obračun in finančna poravnava sklenjenih poslov

Obračun in finančno poravnavo sklenjenih poslov na platformi za izravnalno energijo izvaja klirinški agent. Klirinški agent jamči izpolnitev finančnih obveznosti za posle sklenjene na platformi za izravnalno energijo v obsegu predloženih in unovčljivih finančnih kritij.

Finančna poravnava poslov poteka en (1) delovni dan po izstavitvi računa. Podrobnejši opis obračuna in finančne poravnave poslov sklenjenih na platformi za izravnalno energijo je na voljo v Pravilih kliringa.