Skoči na vsebino
Iskalnik

Preglednost na trgu

Borzen udeležencem trga z električno energijo in plinom nudi storitev poročanja podatkov e energetskih veleprodajnih poslih (REMIT).

Storitev RRM - REMIT 

Za vse udeležence trga z električno energijo in plinom nudimo storitev poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (»Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency«, krajše: REMIT).

Storitev zajema

  • Poročanje podatkov o transakcijah sklenjenih na energetski borzi BSP – Southpool, 
  • priprava in posredovanje podatkov o transakcijah sklenjenih na energetski borzi BSP - Southpool tretjim RRM, 
  • poročanje bilateralno sklenjenih poslov na energetskem trgu, 
  • poročanje pogodb o prenosu električne energije ali zemeljskega plina v Uniji med dvema ali več lokacijami ali območij. 

Slovenska borza z elektriko (BSP)

BSP Energetska Borza d.o.o. je Borzenu zaupala izvajanje poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih skladno z REMIT. S tem Borzen vsem članom borze zagotavlja enostavno poročanje o ponudbah in sklenjenih poslih na borzi. 

Zakaj izbrati Borzen

Prednosti sodelovanja z nami: 

  • zagotovimo izpolnjevanje vaših zakonskih obvez, 
  • enostavna in pregledna aplikacija, dosegljiva 24/7, 
  • Borzen je registriran pri ACER, 
  • podpora in pomoč uporabnikom, 
  • zadovoljni naročniki. 

Kdo so zavezanci za poročanje

Vsi udeleženci trga z elektriko in plinom, ki so zavezani k poročanju podatkov o energetskih veleprodajnih poslih skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (»Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency«, krajše: REMIT).

STE VEDELI? Evropska komisija je konec leta 2011 sprejela Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (»Regulation on energy Market Integrity and Transparency«, krajše: REMIT), ki v EU vpeljuje nov koncept nadzora evropskega trga z električno energijo in plinom z namenom povečanja njegove transparentnosti in integritete, kar izvaja ACER – Evropska agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev. Zaradi velikega števila tržnih udeležencev, ki so zavezani k poročanju, je ACER predvidel funkcijo agregatorjev poročanja. RRM (»Registered Reporting Mechanism«) je tako funkcija, ki jo opravlja pravna oseba in lahko agregira poročanje več posameznih poročevalcev.