Skoči na vsebino
Iskalnik

RRM REMIT

Borzen udeležencem trga z električno energijo in plinom nudi storitev poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih (REMIT).

Storitev RRM - REMIT 

Za vse udeležence trga z električno energijo in plinom nudimo storitev poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (»Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency«, krajše: REMIT) in Uredbo o spremembi uredb (EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 v zvezi z izboljšanjem zaščite Unije pred tržno manipulacijo na veleprodajnem energetskem trgu (krajše: REMIT II).

Storitev zajema

  • Poročanje podatkov o transakcijah sklenjenih na energetski borzi BSP – Southpool, 
  • priprava in posredovanje podatkov o transakcijah sklenjenih na energetski borzi BSP - Southpool tretjim RRM, 
  • poročanje bilateralno sklenjenih poslov na energetskem trgu, 
  • poročanje pogodb o prenosu električne energije ali zemeljskega plina v Uniji med dvema ali več lokacijami ali območij. 

Slovenska borza z elektriko (BSP)

BSP Energetska Borza d.o.o. je Borzenu zaupala izvajanje poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih skladno z REMIT. S tem Borzen vsem članom borze zagotavlja enostavno poročanje o ponudbah in sklenjenih poslih na borzi. 

Zakaj izbrati Borzen

Prednosti sodelovanja z nami: 

  • zagotovimo izpolnjevanje vaših zakonskih obvez, 
  • enostavna in pregledna aplikacija, dosegljiva 24/7, 
  • Borzen je registriran pri ACER, 
  • podpora in pomoč uporabnikom, 
  • zadovoljni naročniki. 

O REMIT

Leta 2011 je Evropska komisija sprejela Uredbo o celovitosti in preglednosti energetskega trga (krajše: REMIT), s katero je bil uveden nov koncept ureditve evropskega trga z električno energijo in plinom, da bi se povečala njegova preglednost in celovitost. Uredbo izvaja Evropska agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (krajše: ACER). Zaradi velikega števila udeležencev na trgu, ki morajo poročati o svojih transakcijah, je ACER odobril registrirane mehanizme poročanja, registrirane s strani tretjih strani. RRM je torej funkcija, ki jo opravlja pravna oseba, ki je registrirana in potrjena pri ACER.

Evropska komisija je v skladu z 8. členom Uredbe REMIT 17. decembra 2014 sprejela izvedbeni akt, ki natančneje določa obveznosti iz Uredbe.

7. maja 2024 je začela veljati nova Uredba o spremembi uredb (EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 v zvezi z izboljšanjem zaščite Unije pred tržno manipulacijo na veleprodajnem energetskem trgu (krajše: REMIT II).

ACER je vezano na objavo REMIT II objavil tudi odprto pismo, ki obravnava posledice teh sprememb za področje poročanja podatkov REMIT in obveznosti obveščanja.

Kdo so zavezanci za poročanje

Vsi udeleženci trga z elektriko in plinom, ki so zavezani k poročanju podatkov o energetskih veleprodajnih poslih skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (krajše: REMIT), Izvedbeno Uredbo Komisije o sporočanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga in Uredbo o spremembi uredb (EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 v zvezi z izboljšanjem zaščite Unije pred tržno manipulacijo na veleprodajnem energetskem trgu (krajše: REMIT II).

STE VEDELI? Evropska komisija je konec leta 2011 sprejela Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (»Regulation on energy Market Integrity and Transparency«, krajše: REMIT), ki v EU vpeljuje nov koncept nadzora evropskega trga z električno energijo in plinom z namenom povečanja njegove transparentnosti in integritete, kar izvaja ACER – Evropska agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev. Zaradi velikega števila tržnih udeležencev, ki so zavezani k poročanju, je ACER predvidel funkcijo agregatorjev poročanja. RRM (»Registered Reporting Mechanism«) je tako funkcija, ki jo opravlja pravna oseba in lahko agregira poročanje več posameznih poročevalcev.