Skoči na vsebino
Iskalnik

Vstop v sistem podpor

Po izdani odločbi o dodelitvi podpore s strani Agencije za energijo in pridobljeni deklaraciji za proizvodno napravo, s centrom za podpore sklenete pogodbo ter se uvrstite v podporno shemo.

Vstop v sistem podpor

Po izdani odločbi o dodelitvi podpore s strani Agencije za energijo in pridobljeni deklaraciji za proizvodno napravo, s centrom za podpore sklenete pogodbo ter se uvrstite v podporno shemo.

Koraki do pogodbe

1 Korak

Investitor uspešno kandidira na razpisu Agencije za energijo ter od Agencije za energijo pridobi sklep o izbiri ter po izgradnji naprave.

2 Korak

Center za podpore neposredno od Agencije za energijo prejme informacijo, da je bila izdana odločba o dodelitvi podpore (odločb ni potrebno pošiljati centru za podpore).

3 Korak

Center za podpore pridobi podatke, potrebne za sklenitev pogodbe. Če v roku 15 dni od prejema odločbe o dodelitvi podpore (ne odločbe o deklaraciji!) ne prejmete informacij s strani centra za podpore, prosimo pokličite ali pošljite e-pošto na cp@borzen.si.

4 Korak

Center za podpore na podlagi odločbe o dodelitvi podpore, podatkov iz koraka 3 ter uradne informacije Agencije za energijo o točnem datumu dokončnosti odločbe o dodelitvi podpore pripravi pogodbo o podpori (center za podpore pred pisno pridobitvijo informacije o dokončnostjo odločbe o dodelitvi podpore s strani Agencije za energijo ne more pripraviti pogodbe).

5 Korak

Center za podpore pripravi 3 izvode pogodbe in jih podpisane s strani centra za podpore pošlje upravičencu. Če menite, da je odločba že postala dokončna, in v roku 15 dni ne prejmete pogodbe, prosimo pokličite 01 620 7655 ali pošljite e-pošto na cp@borzen.si.

6 Korak

Upravičenec podpiše vse izvode pogodb vključno s prilogami in dva izvoda po pošti vrne centru za podpore, enega pa zadrži. Proizvodna naprava je z vračilom podpisanih izvodov pogodbe centru za podpore uspešno uvrščena v podporno shemo.

 

Oglejte si postopek pridobivanja podpore:

Postopek pridobivanja podpore

Eko pogodba

Pogodba o uvrstitvi proizvodne naprave v bilančno skupino centra za podpore (Eko bilančna skupina) ali Eko pogodba je namenjen novim napravam v gradnji, ki še niso bile priključene na omrežje in za katere se je upravičenec že odločil, da bo kot obliko podpore izbral zagotovljeni odkup (moč naprave do 500 kW). Proizvajalec, ki zahteva sklenitev take pogodbe, je namreč dolžan za prvo izbiro vrste podpore izbrati zagotovljen odkup.

Eko pogodba nadomešča odprto pogodbo o prodaji električne energije, zato tisti, ki pridobi Eko pogodbo ne sme sklepati drugih tržnih pogodb. Izdaja Eko pogodbe omogoča, da upravičenec vstopi v bilančno skupino centra za podpore že takoj ob začetku obratovanja, torej še pred pridobitvijo odločbe o dodelitvi podpore.

Električna energija se plačuje po referenčni tržni ceni, ki jo za tekoče leto določi Agencija za energijo, zmanjšana za 10 odstotkov. Cena se vsako koledarsko leto spreminja.

Trajanje pogodbe je z zakonom omejeno na 12 mesecev, zato morajo biti upravičenci pozorni, da pravočasno pridobijo odločbo o dodelitvi podpore kot zagotovljeni odkup in tako preidejo na pogodbo o zagotavljanju podpore.

Proizvajalci morajo pisno vlogo za pridobitev Eko pogodbe podati centru za podpore vsaj en mesec pred predvidenim začetkom proizvodnje. 

DOBRO JE VEDETI: Če center za podpore ugotovi, da je proizvajalec, ki je sklenil tako pogodbo, predhodno ali naknadno sklenil tržno odprto pogodbo za prodajo električne energije z dobaviteljem ali pridobil odločbo o dodelitvi podpore kot obratovalno podporo, to sporoči Agenciji za energijo, ta pa mora razveljaviti odločbo o dodelitvi podpore.

Kako do Eko pogodbe?

Za pridobitev pogodbe se registrirajte na CP portalu in podajte zahtevo.

V primeru priklopne sheme P.X.3 (t.i. interni priklop) svetujemo, da se pri pristojnemu elektrooperaterju (izdajatelj soglasja za priključitev) pozanimate, katere količine se štejejo kot bilančno oddane v omrežje. Center za podpore tako pri Eko pogodbi kot naknadno po zagotovljenem odkupu lahko prevzame in plača le količine oddane v javno omrežje, bilančno prevzete in priznane v Eko skupini centra za podpore.