Skoči na vsebino
Iskalnik

Družbena odgovornost

Družbeno odgovorno ravnanje Borzena je postalo nepogrešljiv del vsakodnevnega poslovanja in se kaže skozi delovanje vseh zaposlenih v družbi.

Družbena odgovornost

Vsako podjetje soustvarja okolje, katerega del je. Verjamemo v svetlo prihodnost, ki jo z drobnimi dejanji iz dneva v dan gradimo skupaj. Trajnostni razvoj razumemo kot sprotna prizadevanja vsakega od Borzenovih zaposlenih, da s svojim delovanjem v službi in družbi prispeva k boljšemu svetu za vse. Velikopotezno? Morda. Uresničljivo? Vsekakor!

Družbeno odgovorno ravnanje Borzena je postalo nepogrešljiv del vsakodnevnega poslovanja in se kaže skozi delovanje vseh zaposlenih v družbi. Borzen v svoje poslovne dejavnosti in odnose s svojimi deležniki vključuje vprašanja glede družbenih in okoljskih zadev. Družbeno odgovornost vidimo kot aktiven način poslovanja družbe v okolju in za nas tako predstavlja tudi dodano vrednost. Prizadevanja za uspešno poslovanje vključujejo etično poslovanje, visoko strokovnost, znanje in usmerjenost v razvoj in napredek. Takšno razmišljanje je del naše vizije in sovpada z vrednotami naše družbe. 

 

Borzen je imetnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat družbeno odgovoren delodajalec temelji na smernicah mednarodnega standarda (ISO 26000), katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji. Prav tako naslavlja tudi zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije oz. podjetja. Borzen je pridobil pristopni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec« za področja:

  • Izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu;
  • Vpeljevanje ukrepov z namenom usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika;
  • Izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanje s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika;
  • Izvajanje aktivnosti za ozaveščanje delodajalcev (vodstva organizacije), zaposlenih in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Obiščite spletno mesto Certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

 

 

 

 

Borzen je družini prijazno podjetje

Osnovni, kasneje pa tudi polni certifikat Družini prijazno podjetje smo pridobili zaradi naše zavezanosti k vpeljavi ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ukrepi bodo posegali na področja komuniciranja z zaposlenimi in zunanjo javnostjo, mnenjskih raziskav med zaposlenimi, izobraževanja/informiranja za vodilne za področje usklajevanja dela in družine, otroškega časovnega bonusa, dodatnega izrednega dopusta, delovnih srečanj, filozofije in načel vodenja, razvoja socialnih veščin za vodilne, otrok v družbi, varstva šolskih otrok in počitniške ponudbe, področje delovnega časa, delovnega mesta ter razvoja kadrov.

Obiščite spletno mesto Certifikata Družini prijazno podjetje.

Borzen je član Mreže za družbeno odgovornost, stičišča podjetij in drugih organizacij, katerih skupni namen je promocija družbene odgovornosti. To dosega z izmenjavo znanja, uvajanjem novosti in dobrih praks s področja družbene odgovornosti, ter osveščanjem o prednostih, ki jih ta način delovanja prinaša.

Obiščite spletno mesto Mreže za družbeno odgovornost.

V družbi Borzen naše delovanje usmerja Etični kodeks družbe, ki predstvlja temeljne etične vrednote, vodilna načela in smernice  opravljanja naše dejavnosti.

Oglejte si Etični kodeks družbe Borzen.

 

 

Sponzorstva in donacije

Vsako leto del sredstev namenimo skrbno izbranim organizacijam za izvedbo dejavnosti ali dogodkov, za katere verjamemo, da so koristne in pozitivno vplivajo na družbo in okolje. Pri tem sledimo Pravilniku o dodeljevanju sponzorskih in donatorskih sredstev ter častnih pokroviteljstev.

Seznam tistih, ki smo jih v obliki sponzorstva in donacije v preteklosti že podprli najdete na povezavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnostno poročilo

Če se danes vsi iskreno zavedamo, da je svet nekakšna globalna vas, kjer smo vsi med seboj povezani in torej nesporno s svojim razmišljanjem in dejanji vplivamo drug na drugega, posledično pa tudi na okolje, potem je smotrno in na mestu, da ravnamo odgovorno.

Na Borzenu smo se v duhu trajnostnega razvoja in trajnostnega komuniciranja zavezali k pripravi rednih letnih trajnostnih poročil, v skladu s svetovnimi smernicami Global Initiatve Reporting. Prvo takšno poročilo smo pripravili za leto 2012, od takrat naprej pa jih redno pripravljamo na letnem nivoju. Trajnostno poročilo zajema vse teme in kazalnike, ki izražajo pomembne ekonomske, upravljavske, družbene in okoljske vplive naše družbe. Poročila so dostopna na povezavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravljanje varovanja informacij

V družbi se zavedamo vrednosti informacij in pomena informacijskega sistema. V ta namen vodimo sistem upravljanja informacijske varnosti, ki s svojimi politikami, pripadajočimi organizacijskimi predpisi in delovnimi navodili določa, kako informacijsko premoženje zaščititi.

Sistem upravljanja informacijske varnosti izvajamo, vzdržujemo in nenehno izboljšujemo v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO/IEC 27001:2013 in z zahtevami zakonodaje. Standard predstavlja okvir za vzpostavitev politike za upravljanje informacijske varnosti in postopke za obvladovanje tveganj. Upravljanje informacijskih tveganj zajema določitev tveganj in njihovo velikost za posamezne informacijske vire, izbor ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganj, njihovo vpeljavo in redno ali izredno preverjanje. Standard zahteva tudi spremljanje varnostnih kontrol v vseh procesih družbe in izvajanje notranjih in zunanjih presoj Sistema upravljanja informacijske varnosti v celoti.

Vse informacije, s katerimi upravljamo, vsebujejo določeno vrednost in kot celota predstavljajo informacijsko premoženje. Zavedamo se, da je varovanje informacij eden temeljnih pogojev za uspešno poslovanje, zato sistematično varujemo zaupnost, celovitost in razpoložljivost informacij s katerimi upravljamo. Nenazadnje pa vse uporabnike informacijskega sistema izobražujemo na način, da se uporabniki zavedajo groženj, zanje skrbijo in se usposabljajo ter da med svojim vsakodnevnim delom podpirajo varnostno politiko družbe.