Skoči na vsebino
Iskalnik

Osnovni podatki in kontakti

Osnovni podatki

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.

 

Naslov

Dunajska cesta 156,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon

+ 386 1 620 7600

Faks

+ 386 1 620 7601

Splet

www.borzen.si

E-pošta

info@borzen.si

Matična številka

1613383000

Identifikacijska številka za DDV

SI 27799468

Vpis pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.

1/34438/00

Poslovni račun

02924-0090050623

Osnovni kapital

1.963.279,00 EUR

Direktorica družbe

Mojca Kert

Člani nadzornega sveta

  • Mojca Veljkovič, predsednica nadzornega sveta
  • Ivana Nedižavec Korada, namestnica predsednice nadzornega sveta
  • Hinko Šolinc, član nadzornega sveta

Mojca Kert, direktorica družbe Borzen, d.o.o.

Mojca Kert je direktorica slovenskega operaterja trga z elektriko, družbe Borzen, od septembra 2023. Po izobrazbi diplomirana inženirka strojništva, zase pravi, da sta se z energetiko spoznali med študijem. Panoga, ki ji celotno poklicno pot ostaja zvesta, pa jo po vseh letih še vedno izjemno navdihuje. Poklicno pot je pričela v Železarni Ravne, se kalila v Energetiki Ravne, kasneje pa je vrsto let uspešno vodila družbo Petrol Energetika. Pred prihodom na Borzen je bila zaposlena v družbi GEN-I, nazadnje kot direktorica prodaje poslovnim odjemalcem. Vseskozi je v različnih vlogah sodelovala tako v strokovnih združenjih, upravnih odborih, kot tudi nadzornih svetih. Med svoje pomembnejše karierne dosežke uvršča nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, ponosna pa je tudi na svojo vlogo mentorice v mentorski mreži Združenja Manager, kjer predano in z navdihom opogumlja mlajše kolegice za prevzem vodstvenih in vodilnih položajev.

 

Kontakti

Tajništvo

E-pošta info@borzen.si
Telefon 01 620 76 00

Kadrovske zadeve

E-pošta kadri@borzen.si

Center za podpore

E-pošta cp@borzen.si
Telefon 01 620 76 55
Uradne ure pon, sre, pet od 12h do 14h

Kontaktna točka OVE

E-pošta kontaktna.tocka@borzen.si
Telefon 01 620 76 02
Uradne ure pon, sre, pet od 12h do 14h

Operater trga

E-pošta evidentiranje@borzen.si
E-pošta bilancni.obracun@borzen.si

Remit

E-pošta remit@borzen.si
Telefon 01 620 76 38

Dodeljevanje nepovratnih sredstev OVE

E-pošta  
Pravne osebe ove@borzen.si
Fizične osebe samooskrba@borzen.si
Telefon 01 620 76 55
Uradne ure pon, sre, pet od 12h do 14h

Odnosi z javnostmi

E-pošta pr@borzen.si

PODPORE ZA MOBILNOST: E-KOLESA

E-pošta kolesa@borzen.si
Telefon 01 620 76 55
Uradne ure pon, sre, pet od 12h do 14h

PODPORE ZA MOBILNOST: PREVOZNIKI

E-pošta prevozniki@borzen.si
Telefon 01 620 76 55
Uradne ure pon, sre, pet od 12h do 14h

PODPORE ZA MOBILNOST: E-VOZILA

E-pošta mobilnost@borzen.si
Telefon 01 620 76 55
Uradne ure pon, sre, pet od 12h do 14h

PODPORE ZA MOBILNOST: e-POLNILNICE

E-pošta mobilnost@borzen.si
Telefon 01 620 76 55
Uradne ure pon, sre, pet od 12h do 14h