Skoči na vsebino
Iskalnik

Seznam dobaviteljev

Seznam bilančnih skupin in bilančnih podskupin s fizičnimi prevzemno predajnimi mesti (proizvodnja ali poraba).

Dobavitelji 

Vsak odjemalec ali proizvajalec ima sklenjeno pogodbo o dobavi oziroma odkupu z določenim dobaviteljem (t.i. odprta pogodba). Izbran dobavitelj tako zagotavlja električno energijo za svoje odjemalce preko nakupa električne energije na debelo (na veleprodajnem trgu) in/ali z odkupom proizvodnje od svojih proizvajalcev.  
 
Dobavitelji morajo tudi dnevno oddati napoved odjema (za svoje odjemalce) in proizvodnje (za proizvodnje vire od katerih odkupujejo električno energijo). 

Dobavitelji električne energije, so člani bilančne sheme, ki na trgu nastopajo kot trgovci z električno energijo in se poleg tega ukvarjajo tudi z dobavljanjem električne energije drugim odjemalcem ali z odkupom električne energije od proizvajalcev. 

Seznam dobaviteljev (bilančnih skupin in bilančnih podskupin) najdete na portalu operaterja trga.