Skoči na vsebino
Iskalnik

Potrdila o izvoru električne energije

Potrdilo o izvoru električne energije je elektronsko potrdilo, ki dokazuje, da je bila v določenem časovnem obdobju, v določeni proizvodni napravi proizvedena določena količina električne energije iz določenega vira energije.

Potrdila o izvoru električne energije

Potrdilo o izvoru električne energije je elektronsko potrdilo, ki dokazuje, da je bila: 

  • v določenem časovnem obdobju, 
  • v določeni proizvodni napravi, 
  • proizvedena določena količina električne energije, 
  • iz določenega, navadno obnovljivega, vira energije oziroma proizvedena na določen način (npr. v soproizvodnji z visokim izkoristkom). 

Glavna značilnost potrdil je, da omogočajo pregledno sledenje in dokazovanje porekla električne energije ter posledično večja preglednost na trgu (npr. preprečevanje morebitne večkratne prodaje okoljske vrednosti električne energije, ki izhaja iz tega porekla). 

V sodelovanju z Agencijo za energijo je Borzen vzpostavil Register potrdil o izvoru, ki je nadgradnja centralne podatkovne baze potrdil o izvoru. Borzen ima vlogo skrbnika aplikacije, medtem ko je izdajatelj potrdil o izvoru Agencija za energijo. 

STE VEDELI? Za naprave, ki vstopajo v podporno shemo preko razpisa Agencije za energijo, Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom določa, da:

  • S sklenitvijo pogodbe o zagotavljanju podpore v obliki zagotovljenega odkupa proizvajalec elektrike pooblasti izdajatelja potrdil o izvoru (Agencija za energijo), da izda vsa prejemnikova potrdila o izvoru za odkupljeno elektriko in jih prenese na center za podpore.
  • Proizvajalcu elektrike, ki sklene pogodbo o zagotavljanju podpore v obliki obratovalne podpore, pripadajo vsa potrdila o izvoru. Potrdila o izvoru na zahtevo prenaša na dobavitelja, ki mu prodaja elektriko.