Skoči na vsebino
Iskalnik

Primeri dobrih praks

Dostopajte do gradiv Primeri dobrih praks različnih oblik rabe energije iz sončnih elektrarn.

Gradiva: Primeri dobrih praks različnih oblik rabe energije iz sončnih elektrarn 

Spodaj se nahajajo štiri študije o sončnih elektrarnah v katerih so avtorji preučili različne poslovne modele rabe električne energije, proizvedene v sončnih elektrarnah, in na podlagi ugotovitev pripravili predloge izboljšav postopkov za investicije v tovrstne naprave ter izpostavili vloge različnih deležnikov pri zasledovanju nacionalnih ciljev na področju obnovljivih virov energije.

Poleg študij lahko dostopate tudi do predstavitev študij in posnetkov spletnih predstavitev.

1. Skupnostna samooskrba
2. Skupnostna samooskrba, ki je pravna oseba
3. Postavitev sončnih elektrarn na objektih kulturne dediščine
4. Postavitev sončnih elektrarn na kmetijskih zemljiščih