Skoči na vsebino
Iskalnik

Borzen sodeluje

Sodelujemo v različnih mednarodnih in domačih projektih, vezanih na energetski trg in njegov razvoj. Smo ponosni člani raznovrstnih organizacij, v okviru katerih se povezujemo s stanovskimi kolegi.

Mednarodni projekti

Borzen je močno vpet v dogajanje na slovenskem in evropskem energetskem trgu. Sodelujemo v različnih mednarodnih in domačih projektih, vezanih na energetski trg in njegov razvoj.

BD4NRG: Big Data for Next Generation Energy

S 1. januarjem 2021 se je začel izvajati projekt BD4NRG: Big Data for Next Generation Energy , v okviru  večletnega okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020). V projekt je vključenih 34 partnerjev iz 15 evropskih držav. Iz Slovenije so v konzorciju poleg Borzena še Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ELES, Elektro Ljubljana ter Comsensus, komunikacije in senzorika. Projekt naslavlja področje, ki ponuja veliko še neizkoriščenih priložnosti za udeležence energetskih trgov pri izkoriščanju velike količine podatkov, ki nastajajo ob delovanju energetskih sistemov in možnosti, ki jih danes ponuja novo področje umetne inteligence.  Priložnosti se bodo lahko izkoristile za izboljšanje sprejemanja odločitev oziroma delovanja energetskih sistemov in trgov pa tudi za sprejem odločitev pri načrtovanju investicij in delovanja omrežja v prihodnosti.

Vizija in glavni cilj projekta BD4NRG je razviti in demonstrirati inovativno modularno analitično energetsko usmerjeno orodje za pametna omrežja, s katerim bodo upravljane velike količine podatkov (»big data«) z visoko časovno granulacijo ter tudi prenosi v skoraj-realnem času. S tem se želi doseči podporo tehnično ekonomsko optimalnemu opravljanju elektronskega sistema. To bo zajemalo optimalno upravljanje s tveganji za doseganje energetske učinkovitosti, planiranje investicij, optimalno upravljanje energetske infrastrukture, prav tako pa tudi izboljšano učinkovitost in zanesljivost delovanje električnega omrežja.  Vse to bo prispevalo k pravičnemu oblikovanju cene elektrike za porabnike, ob tem pa, kar je bistveno, zagotovilo tudi souporabo energetskih podatkov.

Borzen bo sodeloval v enem izmed pilotov večjega obsega v sodelovanju z Elektro Ljubljana in Comsensus. Pilot bo prikazal koordinirano delovanje omrežnih elementov in elementov priključenih za števcem z namenom izboljšanja delovanja omrežja in hkrati obračuna delovanja enega segmenta trga z elektriko čim bližje realnem času.  Projekt tako naslavlja tudi problematiko agregatorjev, ki je eden ključnih elementov prihajajoče spremembe modela trga skladno s paketom »Čista energija za vse Evropejce«. 

Projekt je prejel sredstva iz razvojnega in inovativnega programa Evropske unije Obzorje 2020 (Horizon 2020) na podlagi Sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 872613. Trajal bo predvidoma do konca leta 2023.

Več informacij najdete na spletnem mestu projekta.

Projekt STREAM

S 1. oktobrom 2022 se je pričel projekt STREAM v okviru večletnega okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa. V projekt je, poleg Borzena, vključenih 20 partnerjev iz šestih različnih evropskih držav, vodja konzorcija pa je Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.

Cilj projekta STREAM je ustvariti inovativen in robusten ekosistem prožnosti na strani nizkonapetostnega (NN) omrežja z izrabo obstoječih trgov z električno energijo, ki povezuje podatke, tehnologije, deležnike in trge ter tako olajša zagotavljanje prožnosti. Ključna dodana vrednost projekta bo priprava novih poslovnih modelov, vezanih na prožnost (ti poslovni modeli trenutno še niso docela razviti). Projekt bo vpeljal šest različnih orodij na štirih pilotnih mestih (Španija, Finska, Italija in Slovenija), ki bodo pokrivala različne geografske, ekonomske, velikostne in tipske raznolikosti strank. S temi orodji bo projekt lahko dosegel cilj vzpostavitve prožnega ekosistema, ki bo omogočal integracijo obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem, hkrati pa zagotavljal zanesljivo in varno delovanje.

Borzen v samem projektu sodeluje pri različnih sklopih projekta, predvsem pa pri postavitvi STREAM ekosistema (delovni paket WP4), kjer bo imel vodilno vlogo pri preučitvi regulativnega vidika odnosov (končni uporabnik, ponudnik storitev prilagodljivosti/agregator in druge zainteresirane strani) v luči razvoja (lokalnih) trgov fleksibilnosti. Poleg tega bo naloga Borzena pripraviti okvir oz. podlago za izdelavo nacionalnega registra fleksibilnosti, ki bo vključeval vse fleksibilne naprave znotraj delovnega paketa WP4.

Projekt je prejel sredstva iz razvojnega in inovativnega programa Evropske unije Obzorje Evropa na podlagi Sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 101075654, Horizon-CL5-2021-D3-02.

Projekt bo trajal 48 mesecev in se bo predvidoma zaključil s 1. oktobrom 2026.

Pretekli projekti

 

Sodelovanje v združenjih

Verjamemo, da s povezovanjem in sodelovanjem različnih akterjev in njihovih znanj ter izkušenj lahko ustvarjamo dodano vrednost. Ponosni smo, da lahko prispevamo k razvoju energetskega trga ter smo pomemben del zelenega prehoda.

APEX

Pomembno je tudi sodelovanje naše družbe v Svetovnem združenju borz z električno energijo in povezuje energetske borze in operaterje trgov z elektriko.

Obiščite spletno mesto združenja APEX.

CIGRE-CIRED

Sodelujemo tudi v združenju CIGRE (Conseil Internationale des Grands Reseaux Electriques) – CIRED (Slovensko združenje elektroenergetikov), še posebno v skupini CIGRE ŠK C5 - Trgi in regulacija.

Obiščite spletno stran CIGRE.

Časopisni svet revije Naš Stik

Revija Naš stik s strokovnimi vsebinami s področja energetike osvešča svoje bralce že več kot 50 let. Na Borzenu smo ponosni, da k aktualnim vsebinam energetskega vsakdana v okviru aktivnega članstva v Časopisnem svetu revije prispevamo že petnajst let. Predsednica Časopisnega sveta revije Naš stik je Eva Činkole Kristan, sicer zadolžena za odnose z javnostmi na Borzenu.

Obiščite spletno mesto revije Naš Stik.

Eurelectric

V okviru slovenske sekcije Eurelectric, ki deluje znotraj Energetske zbornice Slovenije, je Borzen včlanjen v združenje Eurelectric, Evropsko združenje družb proizvajalcev, prenosa, distribucije ter trgovanja in dobave električne energije. Borzenovi sodelavci so aktivni v številnih delovnih skupinah, kot na primer WG Legal Affairs. Borzen je tudi član Energetske zbornice Slovenije.

Obiščite spletno mesto združenja Eurelectric.

EuroPEX

Borzen je aktivni član v združenju EuroPEX, ki povezuje evropske energetske borze in operaterje trga z elektriko. Tu Borzen aktivno sodeluje v delovnih skupinah WG Power Markets (»trgi z električno energijo«), WG Financial, Integrity and Transparency (»preglednost trgov«) in WG Environmental Markets (»okoljski trgi«). 

Obiščite spletno mesto združenja EuroPEX.

Feed-in cooperation

Aktivni smo pri delu skupine »Feed-in cooperation«, ki je skupina, ustanovljena s strani pristojnih ministrstev Nemčije, Španije in Slovenije ter si prizadeva za razvoj na področju podpornih mehanizmov OVE in SPTE v obliki sistemov odkupa.

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije

Mreža, skrbi za promocijo in osveščanje o pomembnosti družbene odgovornosti, ter predstavlja stičišče slovenskih podjetij in organizacij, kjer se izmenjujejo znanja, informacije, ideje in dobre prakse na področju družbene odgovornosti. Delovanje Mreže za družbeno odgovornost Slovenije temelji na informiranju in osveščanju podjetij, organizacij in širše javnosti o pomenu vključevanja družbeno odgovornih strategij v delovanje podjetij, o pozitivnih vplivih vključevanja in o dobrih praksah družbeno odgovornega delovanja.

Obiščite spletno mesto Mreže za družbeno odgovornost Slovenije.

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET)

Cilji delovanja sekcije IPET, katere ustanovni in aktivni član je tudi Borzen, so vpeljava, razvoj in vzdrževanje standardiziranega modela procesov za elektronsko izmenjavo podatkov na slovenskem energetskem trgu, ob upoštevanju razpoložljivih standardov, ki bo na osnovi učinkovitega modela za izmenjavo podatkov omogočil poenotenje pristopov med vsemi udeleženci na trgu. Podpredsednik sekcije IPET je David Copič, vodja razvoja v družbi Borzen. Sekcija deluje v okviru Energetske zbornice Slovenije.

Obiščite spletno mesto IPET.