Skoči na vsebino
Iskalnik

Javna naročila

Z namenom čim večje preglednosti poslovanja ter željo po sodelovanju z novimi, konkurenčnimi partnerji, posamezna aktualna evidenčna javna naročila in razpise objavljamo tudi na svoji spletni strani, vsa naročila nad mejnimi vrednostmi zakona, ki ureja javna naročila, pa objavljamo na portalu javnih naročil.

Javna naročila

Transparentnost in poštenost poslovanja sta pomembni vrednoti naše družbe, ki stopata z roko v roki z našo trajnostno vizijo poslovanja.

Z namenom čim večje preglednosti poslovanja ter željo po sodelovanju z novimi, konkurenčnimi partnerji, skladno z internimi navodili za izvajanje javnih naročil posamezna aktualna evidenčna javna naročila in razpise objavljamo tudi na svoji spletni strani, vsa naročila nad mejnimi vrednostmi zakona, ki ureja javna naročila, pa objavljamo na portalu javnih naročil.

Aktualna evidenčna javna naročila

Trenutno ni aktualnih evidenčnih javnih naročil.

 

Zaključena evidenčna javna naročila

Referenčna številka javnega naročila (Ref. Št. JN) Datum objave Predmet naročila Rok za oddajo
JN-1444-23

10.1.2023

Postavitev električnih polnilnic na lokaciji parkirne hiše SMELT 15.11.2023 do 11:00 ure
 JN-1401-23 27.10.2023 Nakup in postavitev strojne in programske opreme za vzpostavitev »cold standby« okolja 14.11.2023 do 11:00 ure
JN-1391-23 6.10.2023 Strokovna pomoč na področju upravljanja s kadri 13.10.2023 do 11:00
 JN-1373-23 5.10.2023 Nakup optičnih stikal za priklop diskovnih polj in strežnikov 12.10.2023 do 11:00 ure
JN-1301-23 4. 9. 2023 Varnostni pregled v letu 2023 12.9.2023 do 11:00 ure
JN-1323-23 25.7.2023 Izdelava študije – Splošne smernice za postopek priprave prostorskih aktov za področje proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije s poudarkom na energiji iz fotonapetostnih naprav (sonce) in vetrnih proizvodnih naprav 8.8.2023 do 11:00 ure
JN-1316-23 21. 6. 2023 Izvedba webinarjev s področja upravljanja z energijo v javnem sektorju, upravljanja z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih in s področja naprav na OVE (načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje) 28. 6. 2023 do 11:00 ure
JN-1297-23 5. 6. 2023 Izvedba konference 'Trajnostna energija lokalno 023' 16. 6. 2023 do 11:00 ure
JN-1296-23 5. 6. 2023 Realizacija serije risank 'Lepši svet 4' 16. 6. 2023 do 11:00 ure
JN-1291-23
2. 6. 2023
Izdelava študije - Analiza stroškov in koristi nadgradnje osnovnega modela neodvisnega agregatorja 28. 6. 2023 do 11:00 ure
 JN-1268-23 8. 5. 2023 Zeleno javno naročanje 2023 23. 5. 2023 do 11.00 ure
JN-1241-23 6. 3. 2023 Izvedba tehniških dni OVE in URE za osnovne šole v šolskem letu 2022/2023 in 2023/2024 23. 3. 2023 do 11.00 ure
JN-1234-23 2. 3. 2023 Promocija blagovne znamke Trajnostna energija in pripadajočih vsebin preko Facebook in Youtube kanala ter Google Ads v letu 2023 10. 3. 2023 do 11.00 ure
JN-1218-23 28. 2. 2023 Vzpostavitev spletne strani družbe Borzen, d.o.o. skupaj z vzdrževanjem in nadgradnjo za obdobje 4 let 15. 3. 2023 do 11.00 ure
 JN-1231-23 23. 2. 2023 Usposabljanja strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov v letu 2023  15. 3. 2023 do 11.00 ure
JN-1216-23 22. 2. 2023 Storitve grafičnega oblikovanja za obdobje 2 let 10. 3. 2023 do 11.00 ure
JN-1188-23 20. 1. 2023 Vzdrževanje in nadgradnja ATLASA TRAJNOSTNE ENERGIJE za obdobje 4 let 25. 1. 2023 do 11.00 ure