Skoči na vsebino
Iskalnik

Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

1. Pomen izrazov

Ti Splošni pogoji zadevajo spletno mesto www.borzen.si in povezane spletne strani, ki jih upravljavec umesti na to spletno mesto (v nadaljevanju: spletno mesto).

1.1. Lastnik in upravljavec

Pojem »lastnik spletnega mesta«, »upravljavec osebnih podatkov« oziroma »upravljavec« v teh splošnih pogojih pomeni družbo Borzen, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronski naslov: info@borzen.si.

1.2. Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki kot obiskovalec uporablja spletno mesto in/ali je naročnik na e-novice.

2. Sprejem splošnih pogojev

Z uporabo spletnega mesta uporabnik sprejema splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

3. Varstvo podatkov

3.1. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Borzen, d.o.o. zbira na spletnem mestu osebne podatke. To so naslednji osebni podatki:

Za naročnike na e-novičke:
- Ime in priimek;
- Elektronski naslov.

Ti podatki se bodo uporabili izključno za namene obveščanja o tematikah iz področja energetike ter za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta.

V skladu z Zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. april 2016 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika.

V primeru uporabe spletnega mesta se za osebno privolitev šteje aktivno ravnanje uporabnika, ki s potrditvijo Izjave o privolitvi obdelave osebnih podatkov, soglaša z obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta.

3.2 Zbiranje in obdelava drugih podatkov

Obisk spletnega mesta

Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika. Te informacije bodo uporabljene izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta. Med te podatke sodijo:

 • IP naslov naprave s katero dostopate do spletnega mesta,
 • vrsta brskalnika,
 • imena domen,
 • čas dostopanja,
 • naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na naši spletni strani.

Ti podatki se zbirajo s pomočjo piškotkov. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je bolj učinkovito in prijetno. Piškotke uporablja večina spletnih strani, saj so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika.

Če omenimo le enekaj glavnih razlogov za uporabo piškotkov:

 • shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani),
 • pomoč pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine),
 • pomoč pri zbiranju različnih statistik in navad spletnega uporabnika (npr. spremljanje pogostosti obiskovanja določene spletne strani...)

Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove in strukture svojih spletnih strani ovrednotijo posamezne vsebine, spremljajo tipično "potovanje" posameznega uporabnika skozi vsebinsko strukturo, opredelijo šibke točke, kjer npr. izgubijo večino uporabnikov, ocenijo ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih na svojih spletnih straneh nudijo uporabnikom.

Nekateri uporabniki piškotkov ne želijo uporabljati, zato večina spletnih brskalnikov omogoča upravljanje s piškotki, kot ustreza posameznemu uporabniku.

Da bi si zagotovili natančnejši nadzor nad lastno zasebnostjo v nekaterih brskalnikih pravila za upravljanje s piškotki lahko nastavite ločeno za vsako posamezno spletno mesto. Tako lahko piškotke z nepoznanih spletnih mest blokirate, omogočite pa delovanje piškotkom s spletnih strani, ki jim zaupate.

Navodila za urejanje piškotkov:

Katere piškotke vsebuje spletno mesto?

Vir piškotka Ime piškotka Namen
DotNetNuke language Shranjuje izbrani jezik.
ASP.NET ASP.NET_SessionId Piškotek shranjuje podatke o tekoči seji.

Vsi piškotki se izbrišejo, ko končate sejo (zaprete vsa odprta okna brskalnika).

Upravljalec piškotokov: Borzen, d.o.o.

3.3. Pravice uporabnika

Uporabnik ima skladno z Zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. april 2016 (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) naslednje pravice:

 • Pravico doseči, da se osebni podatki popravijo, če so netočni;
 • Pravico doseči, da v določenih položajih, ki so predvideni s predpisi, družba osebne podatke trajno izbriše;
 • Pravico, da prejme informacijo o tem, katere osebne podatke je družba pridobila ter pravico, da družba osebne podatke na zahtevo uporabnika posreduje drugemu upravljavcu;
 • Pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov na način, predviden po merilih Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • Pravico, da družba brez nepotrebnega odlašanja uporabnika seznani o morebitni kršitvi pravic;
 • Če je uporabnik družbi zaupal osebne podatke s privolitvijo, pravico, da takšno privolitev kadarkoli prekliče.

Navedene pravice uporabnik uresničujete tako, da na upravljavca naslovi zahtevo o varstvu osebnih podatkov. O zahtevi bo odločeno brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko izjemoma oz. po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. 

Zoper odločbo oziroma pisno obvestilo o zahtevi, s katerim je odločeno o pravicah uporabnika, ima uporabnik pravico do vložitve pritožbe na Informacijskega pooblaščenca v roku 15 dni od prejema obvestila oziroma odločbe upravljavca. Pritožba je možna tudi zaradi molka upravljavca.

Pravice ter postopek uveljavljanja pravic posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki je določen v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani www.borzen.si.

3.4. Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

3.5. Upravljavec in varovanje osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba Borzen, d.o.o.

Družba Borzen, d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke varovala v skladu z Zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. april 2016. Podatki se bodo uporabljali samo za interne namene in ne bodo posredovani tretjim osebam.

3.6. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Janko Recer; elektronski naslov: jani.recer@borzen.si.

4. Avtorske pravice

Vsebina spletnega mesta je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je upravljavec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno, brez navedbe vira.

5. Spremembe splošnih pogojev

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega mesta. Uporabnika prosimo, da pred vsako uporabo spletnega mesta preveri datum zadnje spremembe teh splošnih pogojev uporabe.

Datum zadnje spremembe: 17. 5. 2018