Skoči na vsebino
Iskalnik

News

Follow current events in our company. 

  • Objavljeno: 5. 2. 2021
  • V kategoriji: Novice
Vse novice

Borzen sodeluje v projektu Big Data for Next Generation Energy

Z novim letom se je pričel izvajati projekt BD4NRG: Big Data for Next Generation Energy v okviru  večletnega okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020). V projekt je vključenih 34 partnerjev iz 15 evropskih držav. Iz Slovenije so v konzorciju poleg Borzena še Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ELES, Elektro Ljubljana ter Comsensus, komunikacije in senzorika. Projekt naslavlja področje, ki ponuja veliko še neizkoriščenih priložnosti za udeležence energetskih trgov pri Izkoriščanju velike količine podatkov, Ki nastajajo ob delovanju energetskih sistemov in možnosti, ki jih danes ponuja novo področje umetne inteligence.  Priložnosti se bodo lahko izkoristile za izboljšanje sprejemanja odločitev oziroma delovanja energetskih sistemov in trgov pa tudi za sprejem odločitev pri načrtovanju investicij in delovanja omrežja v prihodnosti.

Vizija in glavni cilj projekta BD4NRG je razviti in demonstrirati inovativno modularno analitično energetsko usmerjeno orodje za pametna omrežja, s katerim bodo upravljane velike količine podatkov (»big data«) z visoko časovno granulacijo ter tudi prenosi v skoraj-realnem času. S tem se želi doseči podporo tehnično ekonomsko optimalnemu opravljanju elektronskega sistema. To bo zajemalo optimalno upravljanje s tveganji za doseganje energetske učinkovitosti, planiranje investicij, optimalno upravljanje energetske infrastrukture, prav tako pa tudi izboljšano učinkovitost in zanesljivost delovanje električnega omrežja.  Vse to bo prispevalo k pravičnemu oblikovanju cene elektrike za porabnike, ob tem pa, kar je bistveno, zagotovilo tudi souporabo energetskih podatkov. 

 

Borzen bo sodeloval v enem izmed pilotov večjega obsega v sodelovanju z Elektro Ljubljana in Comsensus. Pilot bo prikazal koordinirano delovanje omrežnih elementov in elementov priključenih za števcem z namenom izboljšanja delovanja omrežja in hkrati obračuna delovanja enega segmenta trga z elektriko čim bližje realnem času.  Projekt tako naslavlja tudi problematiko agregatorjev, ki je eden ključnih elementov prihajajoče spremembe modela trga skladno s paketom »Čista energija za vse Evropejce«.  Projekt bo trajal predvidoma do konca leta 2023.

e-nEWS Receive timely updates and exclusive content  Subscribe here.