Skoči na vsebino
Iskalnik

News

Follow current events in our company. 

  • Objavljeno: 5. 1. 2021
  • V kategoriji: Novice
Vse novice

S 1. januarjem slovenski trg električne energije prehaja na 15-minutni obračunski interval

Slovenski trg električne energije je z datumom dobave 1. januar 2021 prešel iz urnega na 15-minutni obračunski interval. To nekoliko posplošeno pomeni, da bo osnovna obračunska enota, kar se tiče trga (zaprte pogodbe, obratovalne napovedi, bilančni obračun), prešla iz ene ure na 15 minut. S tem se bo sistem trga dejansko nekoliko približal delovanju elektroenergetskega sistema, ki deluje v realnem času.

Prehod na 15-minutni interval je posledica zahtev enega od EU kodeksov - natančneje Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 o določitvi smernic za izravnavo električne energije. Zahteve v tej smeri so tudi v zadnjem zakonodajnem paketu Čista energija za vse Evropejce (CEP). Ideja zakonodajalcev je bila, da se interval poenoti po celotnem evropskem trgu. Če zanemarimo države, ki so že imele 15min interval, bo Slovenija dejansko druga, ki bo izvedla tak prehod (za Grčijo v novembru). Izvedba bo še v roku, ki ga je predvidel prej omenjeni kodeks, vse ostale države pa so izkoristile možnost t.i. derogacije (prestavitve), ki jo navadno odobri lokalni regulator. Tja do leta 2025, večinoma zaradi težav s podatki na distribucijskem nivoju.

Prehod je terjal precej priprav tako pri Borzenu kot pri drugih akterjih, saj je bilo med drugim potrebno spremeniti aplikacije, podatkovne tokove in napovedne modele. V pomoč članom trga Borzen že dlje časa na svoji spletni strani objavlja »testne« 15-min podatke elektrooperaterjev (za obdobja od januarja 2019 dalje), kot tudi izračunane »testne« cene bilančnega obračuna na podlagi podatkov ELES. 

e-nEWS Receive timely updates and exclusive content  Subscribe here.