Skoči na vsebino
Iskalnik

Novice

Spremljajte aktualno dogajanje v naši družbi. Prijavite se na e-novice.  

  • Objavljeno: 4. 4. 2024
  • V kategoriji: Novice
Vse novice

MOPE v letu 2024 načrtuje izvedbo 12-ih podpor v zeleni prehod, ki jih bo izvedla družba Borzen

V četrtek, 4. aprila 2024, je na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo potekala novinarska konferenca, na kateri so za javnost razgrnili konec marca usklajen predvideni časovni načrt razpisov 12-ih podpor, s katerimi država različne upravičence spodbuja k vlaganju v nizkoogljične vire energije in v zeleni prehod, ki jih bo v vlogi gospodarske javne službe v letu 2024 izvedla družba Borzen.

Država pospešeno spodbuja vlaganja v zeleni prehod 

Minister mag. Bojan Kumer je uvodoma izpostavil pomen izbora družbe Borzen kot izvajalca zaradi hitre, operativno učinkovite in digitalno podprte obdelave vlog državnih podpor in subvencij, ki jih država na področju samooskrbe in mobilnosti iz Eko sklada prenaša na Borzen: »Do konca letošnjega leta bomo za ukrepe, ki spodbujajo zeleni prehod, namenili več kot 80 milijonov evrov. Skupaj bo za podeljevanje nepovratnih spodbud razpisanih 12 javnih pozivov, ki jih bo izvedla družba Borzen.«

Na razgrnitvi sta sodelovala tudi Mojca Kert, direktorica družbe Borzen in Borut Žnidarič, direktor področja energetskih in podnebnih mehanizmov v družbi Borzen, ki sta ob predstavitvi poslanstva gospodarske javne službe v dejavnosti operaterja trga z elektriko in dejavnosti centra za podpore, predstavila tudi podrobnosti posameznih razpisov. Mojca Kert je predstavila Borzen v vlogah promotorja razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, zelene preobrazbe in podpornika prehoda v trajnostno družbo, ki »kakovost storitev potrjuje na področjih podpor za proizvodnjo elektrike, podpor za zelene investicije ter od marca dalje tudi kot svetovalna kontaktna točka za spodbujanje obnovljivih virov energije. V aprilu v sklopu aktivnosti spodbujanja rabe obnovljivih virov energije odpiramo še 16 svetovalnih pisarn, do konca junija jih bomo imeli po celotni Sloveniji že 30.«  Borut Žnidarič pa je predstavil predvidene oblike in vire državne pomoči po časovnici, zneskih, virih financiranja in upravičencih. Kot konkurenčno prednost Borzena je Mojca Kert posebej izpostavila uporabnikom prijazno elektronsko oddajo vlog, ažurno in hitro obdelavo podatkov prejetih vlog, pomoč in svetovanje preko elektronske pošte, telefona in klepetalnega bota, vse to s ciljem hitre razdelitve sredstev: »V prihodnjih mesecih bomo z ustrezno kadrovsko in informacijsko podporo tudi izvedli vse javne pozive, pri čemer bomo zasledovali cilj spodbujanja investicij v obnovljive vire energije s hitrim in učinkovitim izdajanjem odločb in izplačevanjem subvencij.« 

Velik interes za samooskrbo z električno energijo

Po uspešnem pozivu za nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, ki se je zaključil konec lanskega novembra na Eko skladu, se bo slednji z napovedanim prenosom izvedbe na Borzen sedaj ponovil. Objava javnega poziva Sofinanciranje samooskrbnih elektrarn in kombinacije elektrarn s hranilnikom po "net metering" sistemu (priklop po stari uredbi) v Uradnem listu RS je predvidena na dan 5. april 2024. Zanj je predvidenih 14 milijonov evrov iz Sklada za podnebne spremembe, do katerih bodo upravičene fizične osebe, izvajal se bo pod enakimi pogoji kot javni poziv Eko sklada, do subvencije pa bodo upravičeni tudi tisti, ki niso ujeli zadnjega javnega poziva na Eko skladu oziroma so v vmesnem času zaključili naložbo. Sprejem vlog bo Borzen po objavi javnega poziva v Uradnem listu odprl v desetih delovnih dneh in s tem vlagateljem omogočil, da se do odprtja pripravijo z vso potrebno dokumentacijo, ki jo bodo oddali v digitalni obliki prek elektronske vloge.

V maju in juniju so predvidene še tri objave razpisov, dve na področju samooskrbe in ena za pospeševanje uvajanja OVE skozi sofinanciranje sončnih elektrarn. Za fizične in pravne osebe se bo s sredstvi Centra za podpore v višini 30 milijonov evrov razpoložljivih sredstev sofinanciralo samooskrbne elektrarne in kombinacije elektrarn s hranilnikom, ki so bile priklopljene po novi uredbi o samooskrbi. Za fizične osebe se bodo iz Sklada za podnebne spremembe v višini 2 milijonov evrov preko javnega poziva odprle prijave za sofinanciranje hranilnikov, ki so bili prigrajeni k samooskrbni elektrarni po stari uredbi. Sprejetju novega energetskega zakona pa bo sledila tudi objava drugega javnega poziva za pospeševanje uvajanja obnovljivih virov energije. Ta bo namenjen pravnim osebam in skupnostim po ZSROVE za sofinanciranje sončnih elektrarn v višini 45 milijonov evrov razpoložljivih sredstev.
 
Spodbude za okolju prijaznejši promet

V Borzenu so prvi letošnji razpis državne pomoči, ki z dvema ukrepoma spodbuja k okolju prijaznejšemu prevozništvu v cestnem prometu, objavili 4. marca. Prvi ukrep subvencionira nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko in vodik, ki so bili oz. bodo kupljeni ali predelani od vključno 12. 2. 2024 do vključno 30. 10. 2024, ko se sklop zapre. Drugi ukrep pa subvencionira nadgradnjo oziroma predelavo tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora, ki so bile oz. bodo izvedene od vključno 1. 1. 2023 do vključno 6. 5. 2024. Sklop se zapre 6. 5. 2024. V juniju je predvidena še objava treh razpisov za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Skozi vir financiranja RePowerEU bo objavljen razpis za pravne in fizične osebe za subvencioniranje nakupa e-polnilne infrastrukture v višini razpoložljivih sredstev 2 milijona evrov ter sofinanciranje nakupa e-vozil v višini 15 milijonov evrov. Iz Sklada za podnebne spremembe pa bo Borzen objavil še dva razpisa. Prvega za fizične osebe za subvencioniranje investicij v mestna električna kolesa, električna zložljiva kolesa in električna tovorna kolesa. Sredstva v višini 4 milijonov evrov se bodo podelila do junija 2026. Drugi razpis bo namenjen pravnim osebam za subvencioniranje investicij v TEN-T polnilno infrastrukturo za avtocestni krak. Sredstva v višini 6 milijonov evrov se bodo podelila do junija 2026.

e-novice Želite prejemati aktualne e-novice iz področja delovanja trga z elektriko? Prijavite se