Skoči na vsebino
Iskalnik

Novice

Spremljajte aktualno dogajanje v naši družbi. Prijavite se na e-novice.  

 • Objavljeno: 12. 4. 2024
 • V kategoriji: Novice
Vse novice

Na Borzenu širimo ekipo

Objavljamo devet prostih delavnih mest:

 • Informatik
 • Samostojni analitik v Službi za nadzor in preglednost trgov
 • Sodelavec za kakovost in trajnostni razvoj - pripravnik
 • Specialist za e-mobilnost (2)
 • Strokovni sodelavec kontaktnega centra
 • Strokovni sodelavec za dokumentarno gradivo
 • Strokovni sodelavec za izvajanje investicijskih vzpodbud
 • Vodja službe za strateško komuniciranje
 1. Prosto delovno mesto: INFORMATIK (m/ž)

Iščemo nekoga, ki bo sodeloval pri:

 • učinkovitem, skrbnem in pravočasnem izvajanju IKT podpore in reševanju uporabniških IKT problemov,
 • sodeloval pri uvajanju novih informacijskih rešitev,
 • skrbel za integracijo informacijskih rešitev v obstoječe IKT okolje družbe,
 • pripravljal in vzdrževal poročila in dokumentacije,
 • sodeloval pri izvajanju in načrtovanju sistemske podpore in sodelovanje na projektih s področja IKT infrastrukture,
 • izvajanju varnostnih kopij podatkov in ostalih preventivnih ukrepov povezanih z varnostjo,
 • po nalogu nadrejenega delavec opravlja tudi dela, ki izhajajo iz procesov dela in druga dela, ki ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti.

Poudarek pri delovnih usmeritvah bo na:

 • zanesljivem in varnem delovanju informacijsko komunikacijskega sistema družbe,
 • varovanju in skrbi za kakovost podatkov,
 • učinkovitem zagotavljanju informacijske podpore in pomoč uporabnikom,
 • delovanju skladno s ciljnimi kompetencam.

Kaj pričakujemo:

 • visokošolsko izobrazbo druge stopnje in podobno izobrazbo naravoslovnih, tehničnih in tehnoloških ved,
 • alternativno izobrazbo srednja izobrazba naravoslovnih, tehničnih in tehnoloških ved,
 • pol leta delovnih izkušenj s področja dela v primeru primarne izobrazbe in 1 leto delovnih izkušenj s področja dela v primeru alternativne strokovne izobrazbe,
 • uporaba splošnih in specifičnih računalniških programov,
 • poznavanje IKT orodij za podporo poslovanju,
 • poznavanje osnov informacijske varnosti,
 • veselje pri delu z uporabniki in zunanjimi deležniki,
 • računalniška znanja: poznavanje programskih orodij, strežniških sistemov, delovanja računalniških mrež, drugih operacijskih sistemov,
 • aktivno znanje angleškega jezika, stopnja B.

Zakaj se pridružiti ekipi Borzena:

 • ustvarjalno in stimulativno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • gibljiv delovni čas (obvezna prisotnost od 9:00 do 14:00 ure),
 • vključitev v kolektivna dodatna zavarovanja,
 • možnost brezplačnega parkiranja,
 • možnost dela od doma,
 • postali boste del izkušenega in dinamičnega tima.

Delovno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas s poskusno dobo šest (6) mesecev.

Če ste se prepoznali v zgornjih vrsticah, vas vabimo, da nam prijavo skupaj z življenjepisom pošljete do 26. aprila 2024 na elektronski naslov kadri@borzen.si s pripisom »Prijava na razpis – INFORMATIK (m/ž)«.

 

 1. Prosto delovno mesto: Sodelavec za kakovost in trajnostni razvoj  (m/ž) v Službi za kakovost in trajnostni razvoj – Pripravnik

Iščemo nekoga, ki se bo v času pripravništva usposobil za opravljanje dela na prostem delovnem mesti:

 • priprava gradiv in dokumentacije na področju kakovosti, obvladovanja tveganj in trajnostnega razvoja družbe ter pomoč pri zagotavljanju pogojev za kvalitetno delo,
 • izvajanje podpornih aktivnosti na področju informacijske varnosti, digitalnega poslovanja ter ravnanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom,
 • izvajanje podpornih aktivnosti za pridobivanje in ohranjanje certifikatov ter sistemov upravljanja in kakovosti poslovanja,
 • popis in posodabljanje ter informatizacije poslovnih procesov s predlogi za izboljšave,
 • skrb za pripravo strokovne dokumentacije v družbi in njeno redno ažuriranje ter ustrezno arhiviranje.

Deloval skladno s ključnimi cilji, ki so:

 • kvalitetna in pravočasna izvedba delovnih nalog oziroma procesov,
 • skrb za uvajanje novosti na področju kakovosti in trajnostnega razvoja,
 • urejenost in preglednost gradiva ter sistematično vodenje evidenc ter arhivov,
 • skrb za predloge ter uvajanje izboljšav poslovnih procesov,
 • skrb za prenos znanja in izkušenj na sodelavce,
 • delovanje skladno s ciljnimi kompetencami.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

 • višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba ter visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba in podobna izobrazba  naravoslovnih, tehničnih in tehnoloških ved,
 • srednja izobrazba naravoslovne, tehnične in tehnološke ali splošne smeri,
 • samostojnost, natančnost, zanesljivost,
 • komunikacijske in analitične sposobnosti,
 • računalniško pismenost (vsaj MS Office),
 • aktivno znanje angleškega jezika, stopnja B2.

Zakaj se pridružiti ekipi Borzena:

 • ustvarjalno in stimulativno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • gibljiv delovni čas (obvezna prisotnost od 9:00 do 14:00 ure),
 • vključitev v kolektivna dodatna zavarovanja,
 • možnost brezplačnega parkiranja,
 • možnost dela od doma,
 • postali boste del izkušenega in dinamičnega tima.

Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas opravljanja pripravništva v trajanju enega (1) leta.

Če ste se prepoznali v zgornjih vrsticah, vas vabimo, da nam prijavo skupaj z življenjepisom pošljete do 26.aprila 2024 na elektronski naslov kadri@borzen.si s pripisom »Prijava na razpis – Sodelavec za kakovost in trajnostni razvoj  (m/ž) - Pripravnik«.

 

 1. SAMOSTOJNI ANALITIK v Službi za nadzor in preglednost trgov (ž/m)

Iščemo nekoga, ki bo:

 • sposoben sodelovanja ter tudi vodenja specifičnih zaokroženih procesov oziroma projektov v okviru službe za preglednost in nadzor trga ter ostalih procesov na področju delovanja podjetja,
 • samostojno izvajal naloge na področju razvoja, implementacije in nadzora nad delovanjem aplikacij vezanih na procese nadzora trga oziroma preglednosti,
 • skrbel za pripravo potrebne (strokovne) dokumentacije iz področja dela in njeno redno ažuriranje,
 • sodeloval s poslovnimi partnerji, zunanjimi svetovalci in pristojnimi institucijami,
 • spremljal trg z električno energijo in drugimi energenti ter povezanimi instrumenti doma in v tujini  ter spremljal področno regulativo, mednarodne standarde in priporočila s področja dela,
 • po nalogu nadrejenega opravljal tudi dela, ki izhajajo iz procesov dela in druga dela, ki ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti.

Kaj pričakujemo:

 • visokošolsko izobrazbo druge stopnje in podobno izobrazbo naravoslovnih, tehničnih in tehnoloških ved ali družboslovnih ved, ekonomske smeri z najmanj 2 letoma delovnih izkušenj oziroma najmanj 3 leti izkušenj v primeru višješolske, višje strokovne in podobne izobrazbe ter visokošolske izobrazbe prve stopnje, visokošolske strokovne izobrazbe naravoslovnih, tehničnih in tehnoloških ved ali družboslovnih ved, ekonomske smeri,
 • dobro poznavanje energetskega področja in trgov, s poudarkom na elektroenergetiki ter področjih delovanja podjetja,
 • dobro poznavanje aktualne zakonodaje s področja dela,
 • uporaba splošnih in specifičnih računalniških programov,
 • znanje angleškega jezika, najmanj stopnja B2.

Prednost imajo kandidati, ki:

 • imajo izkušnje in znanje na področju poslovne analitike,
 • so sodelovali, koordinirali ali vodili financirane slovenske ali EU projekte,
 • imajo odlično poznavanje programa Excel in/ali BI orodji,
 • poznajo REMIT uredbo in povezane akte.

Zakaj se pridružiti ekipi Borzena:

 • ustvarjalno in stimulativno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • gibljiv delovni čas (obvezna prisotnost od 9:00 do 14:00 ure),
 • vključitev v kolektivna dodatna zavarovanja,
 • možnost brezplačnega parkiranja,
 • možnost dela od doma,
 • postali boste del izkušenega in dinamičnega tima.

Delovno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas s poskusno dobo šest (6) mesecev.   

Če ste se prepoznali v zgornjih vrsticah, vas vabimo, da nam prijavo skupaj z življenjepisom pošljete do 26. aprila 2024 na elektronski naslov kadri@borzen.si s pripisom »Prijava na razpis – SAMOSTOJNI ANALITIK v Službi za nadzor in preglednost trgov(m/ž)«.

 

 1. Prosto delovno mesto: Specialist za E-MOBILNOST (m/ž) - 2 delovni mesti

Iščemo nekoga, ki bo:

 • uspešno upravljal (koordinacija, razporejanje aktivnosti, kontroliranje, strokovna pomoč, dajanje navodil) procese oziroma dejavnosti Centra za podpore (primeroma podporna shema, CP portal, Olajšave, Register potrdil o izvoru) ter izvajal aktivnosti centra za alternativna goriva skladno z zakonodajo in usmeritvami družbe,
 • spremljal in analiziral izvedbe aktivnosti sodelavcev, ki jih koordinira,
 • izvajal in koordiniral procese raziskav in razvoja področja,
 • sodeloval s poslovnimi partnerji, zunanjimi svetovalci in pristojnimi institucijami,
 • spremljal trg z električno energijo in drugimi energenti ter povezanimi instrumenti doma in v tujini, s poudarkom na obnovljivih virih,
 • pomagal pri pripravi smernic razvoja podjetja,
 • skrbel za pripravo potrebne (strokovne) dokumentacije v družbi in njeno redno ažuriranje ter ustrezno arhiviranje,
 • pripravljal temelje in obvladovanja tveganj pri procesih področja,
 • po nalogu nadrejenega opravljal tudi dela, ki izhajajo iz procesov dela in druga dela, ki ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti.

Kaj pričakujemo:

 • visokošolsko izobrazbo druge stopnje in podobno izobrazbo naravoslovnih, tehničnih in tehnoloških ved, ali družboslovnih ved, ekonomske smeri ali upravne smeri,
 • pet (5) let delovnih izkušenj iz področja dela,
 • zelo dobro poznavanje energetskega področja in trgov, s poudarkom na obnovljivih virih energije, alternativnih gorivih in e-mobilnosti ter podpornih mehanizmih,
 • dobro poznavanje aktualne zakonodaje s področja dela,
 • sposobnost samostojnega izvajanja in odlično poznavanje zadanih nalog energetskega področja,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje (kandidati, ki strokovnega izpita nimajo, da morajo opraviti v roku 6 mesecev od nastopa dela),
 • uporaba splošnih in specifičnih računalniških programov,
 • znanje angleškega jezika, najmanj stopnja B2.

Prednost imajo kandidati ki:

 • so orientirani v področje inovacij v energetiki,
 • z vodenjem projektov in poznavanjem orodij za projektno delo,
 • ki so proaktivni, imajo odlične komunikacijske veščine, sposobnost samostojnega in timskega dela,
 • imajo željo po nenehnem učenju in osebnem razvoju.

Zakaj se pridružiti ekipi Borzena:

 • ustvarjalno in stimulativno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • gibljiv delovni čas (obvezna prisotnost od 9:00 do 14:00 ure),
 • vključitev v kolektivna dodatna zavarovanja,
 • možnost brezplačnega parkiranja,
 • možnost dela od doma,
 • postali boste del izkušenega in dinamičnega tima.

Delovno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas s poskusno dobo šest (6) mesecev.   

Če ste se prepoznali v zgornjih vrsticah, vas vabimo, da nam prijavo skupaj z življenjepisom pošljete do 26. aprila 2024 na elektronski naslov kadri@borzen.si s pripisom »Prijava na razpis – Specialist za E-MOBILNOST (m/ž)«.

 

 1. Prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec kontaktnega centra (m/ž)

Iščemo nekoga, ki bo:

 • delal s strankami kontaktnega centra,
 • podpora aktivnosti pri izvajanju načrtov in aktivnosti kontaktnega centra,
 • podpora pripravi gradiv za naloge kontaktnega centra, gradiv namenjenih strankam in objavam kontaktnega centra,
 • izvajal aktivnosti informiranja strank kontaktnega centra,
 • sodeloval z drugimi službami znotraj družbe,
 • pomagal pri pripravi poročil iz področja dela,
 • izvajal tudi ostale administrativne in operativne naloge,
 • po nalogu nadrejenega delavec opravlja tudi dela, ki izhajajo iz procesov dela in druga dela, ki ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti.

Kaj pričakujemo:

 • višješolsko, višjo strokovno in podobno izobrazbo ter visokošolsko izobrazbo prve stopnje, visokošolsko strokovno izobrazbo naravoslovnih, tehničnih in tehnoloških ved ali družboslovnih ved, ekonomske smeri,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • poznavanje področja dela in energetske dejavnosti,
 • analitične in komunikacijske veščine,
 • poznavanje aktualne področne zakonodaje,
 • uporaba splošnih in specifičnih računalniških programov,
 • aktivno znanje angleškega jezika, stopnja B2,
 • pripravo poročil o delu kontaktnega centra,
 • sodelovanje z internimi deležniki ter drugimi vsebinskimi sogovorniki pri zasnovi poslovnih rešitev ter pri reševanju poslovnih in procesnih izzivov  kontaktnega centra,
 • skrb za zadovoljstvo strank kontaktnega centra,
 • delovanje skladno s ciljnimi kompetencami.

Prednost imajo kandidati ki:

 • jim delo s strankami ni tuje, strokovni,
 • so odgovorni, komunikativni, samoiniciativni in imajo organizacijske sposobnosti, zmožnost analitičnega razmišljanja ter sposobnost samostojnega in timskega dela.

Zakaj se pridružiti ekipi Borzena:

 • ustvarjalno in stimulativno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • gibljiv delovni čas (obvezna prisotnost od 9:00 do 14:00 ure),
 • vključitev v kolektivna dodatna zavarovanja,
 • možnost brezplačnega parkiranja,
 • možnost dela od doma,
 • postali boste del izkušenega in dinamičnega tima.

Delovno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas s poskusno dobo šest (6) mesecev.   

Če ste se prepoznali v zgornjih vrsticah, vas vabimo, da nam prijavo skupaj z življenjepisom pošljete do 26. aprila 2024 na elektronski naslov kadri@borzen.si s pripisom »Prijava na razpis – Strokovni sodelavec kontaktnega centra (m/ž)«.

 

 1. Prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec za dokumentarno gradivo (m/ž)

Iščemo nekoga, ki bo:

 • skrbno, odgovorno in samostojno opravljal strokovno tehničnih oz. podpornih delovnih nalog/aktivnosti,
 • natančno in kakovostno opravljanje operativnih aktivnosti,
 • skrbel za pripravo poslovne dokumentacije in njeno redno ažuriranje ter ustrezno arhiviranje,
 • po nalogu neposredno nadrejenega delavec opravlja druga dela, ki  ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti.

Kaj pričakujemo:

 • višješolsko, višjo strokovno in podobno izobrazbo ter visokošolsko izobrazbo prve stopnje, visokošolsko strokovno izobrazbo naravoslovnih, tehničnih in tehnoloških ved ali družboslovnih ved, ekonomske smeri,
 • 2 leti delovnih izkušenj,
 • poznavanje trendov in zakonodaje s področja upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom,
 • strokovni izpit na področju varstva arhivskega gradiva,
 • uporaba splošnih in specifičnih računalniških programov,
 • aktivno znanje angleškega jezika, stopnja B2,
 • kakovostno in pravočasno zagotavljanje administrativne podpore dejavnosti družbe,
 • delovanje skladno s ciljnimi kompetencami,
 • urejenost dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Prednost imajo kandidati ki:

 • jim delo s strankami ni tuje, strokovni,
 • so natančni, odgovorni, komunikativni, strokovni, samoiniciativni ter sposobnost samostojnega in timskega dela.

Zakaj se pridružiti ekipi Borzena:

 • ustvarjalno in stimulativno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • gibljiv delovni čas (obvezna prisotnost od 9:00 do 14:00 ure),
 • vključitev v kolektivna dodatna zavarovanja,
 • možnost brezplačnega parkiranja,
 • možnost dela od doma,
 • postali boste del izkušenega in dinamičnega tima.

Delovno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas s poskusno dobo šest (6) mesecev.   

Če ste se prepoznali v zgornjih vrsticah, vas vabimo, da nam prijavo skupaj z življenjepisom pošljete do 26. aprila 2024 na elektronski naslov kadri@borzen.si s pripisom »Prijava na razpis – Strokovni sodelavec za dokumentarno gradivo (m/ž)«.

 

 1. Prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec za izvajanje investicijskih vzpodbud (m/ž)

Iščemo nekoga, ki bo:

 • uspešno in skrbno izvajal procese energetskih in podnebnih mehanizmov oziroma službe za investicijske vzpodbude, skladno s strategijo družbe in zahtevami vodje službe ter direktorja področja - s primarnim ciljem podpore obstoječim procesom,
 • sodeloval pri projektih in vodenju projektov v družbi za razvoj novih produktov in storitev podjetja, skladno s projektno metodologijo družbe,
 • vodil upravne postopke,
 • skrbel za pripravo strokovne dokumentacije v družbi in njeno redno ažuriranje ter ustrezno arhiviranje,
 • po nalogu nadrejenega opravljal tudi dela, ki izhajajo iz procesov dela in druga dela, ki ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti.

Kaj pričakujemo:

 • višješolsko, višjo strokovno in podobno izobrazbo ter visokošolsko izobrazbo prve stopnje, visokošolsko strokovno izobrazbo in podobno izobrazbo naravoslovnih, tehničnih in tehnoloških ved ali družboslovnih ved, ekonomske smeri,
 • uporaba splošnih in specifičnih računalniških programov (operater trga),
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje (kandidati, ki strokovnega izpita nimajo, da morajo opraviti v roku 6 mesecev od nastopa dela),
 • znanje angleškega jezika, najmanj stopnja B2,
 • kvalitetno in pravočasno izvedbo delovnih nalog oziroma procesov,
 • skrb za uvajanje novosti, urejenost in preglednost gradiva ter sistematično vodenje evidenc ter arhivov,
 • skrb za predloge ter uvajanje izboljšav poslovnih procesov,
 • skrb za prenos znanja in izkušenj na sodelavce in delovanje skladno s ciljnimi kompetencami.

Prednost imajo kandidati, ki imajo:

 • dobro poznavanje širšega energetskega področja in trgov ter investicijski vzpodbud,
 • dobro poznavanje aktualne zakonodaje s področja dela,
 • ki so proaktivni, imajo odlične komunikacijske veščine, sposobnost samostojnega in timskega dela,
 • imajo željo po nenehnem učenju in osebnem razvoju.

Zakaj se pridružiti ekipi Borzena:

 • ustvarjalno in stimulativno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • gibljiv delovni čas (obvezna prisotnost od 9:00 do 14:00 ure),
 • vključitev v kolektivna dodatna zavarovanja,
 • možnost brezplačnega parkiranja,
 • možnost dela od doma,
 • postali boste del izkušenega in dinamičnega tima.

Delovno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas s poskusno dobo šest (6) mesecev.   

Če ste se prepoznali v zgornjih vrsticah, vas vabimo, da nam prijavo skupaj z življenjepisom pošljete do 26. aprila 2024 na elektronski naslov kadri@borzen.si s pripisom »Prijava na razpis – Strokovni sodelavec za izvajanje investicijskih vzpodbud (m/ž)«.

 

 1. Prosto delovno mesto: Vodja službe za strateško komuniciranje (m/ž)

Iščemo nekoga, ki bo:

 • nudil strokovno pomoč direktorju na področju komuniciranja,
 • načrtoval, samostojno delal in koordiniral aktivnosti strateškega, korporativnega komuniciranja in trženja družbe,
 • skrbel za celostno podobo družbe in njenih blagovnih znamk ter prepoznavnost družbe,
 • samostojno vodil in odločal v postopkih dostopa do informacij javnega značaja,
 • samostojno vodil in odločal v postopkih dostopa do informacij za medije,
 • sodeloval pri razvojnih dejavnostih družbe,
 • po nalogu nadrejenega opravljal tudi dela, ki izhajajo iz procesov dela in druga dela, ki ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti.

Kaj pričakujemo:

 • visokošolsko izobrazbo druge stopnje in podobno izobrazbo družboslovnih, naravoslovnih, tehničnih in tehnoloških ved,
 • 5 let delovnih izkušenj iz področja dela,
 • poznavanje področja dela podjetja kot so poznavanje energetskega področja in trgov, s poudarkom na obnovljivih virih energije, alternativnih gorivih in e-mobilnosti ter podpornih mehanizmih,
 • poznavanje področne zakonodaje,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje (kandidati, ki strokovnega izpita nimajo, ga morajo opraviti v roku 6 mesecev od nastopa dela),
 • znanja s področja komunikacijskih veščin in javnega nastopanja,
 • znanje uporabe splošnih in specifičnih računalniških programov,
 • aktivno znanje angleškega jezika, stopnja B2,
 • strokovno pomoč pri razvoju in uvajanju novih produktov/dejavnosti ter storitev,
 • delovanje skladno s ciljnimi kompetencami.

Prednost imajo kandidati ki:

 • so orientirani v področje inovacij v energetiki,
 • imajo izkušnje z vodenjem projektov in poznavanjem orodij za projektno delo,
 • so proaktivni, imajo odlične komunikacijske veščine, sposobnost samostojnega in timskega dela,
 • imajo željo po nenehnem učenju in osebnem razvoju.

Zakaj se pridružiti ekipi Borzena:

 • ustvarjalno in stimulativno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • gibljiv delovni čas (obvezna prisotnost od 9:00 do 14:00),
 • vključitev v kolektivna dodatna zavarovanja,
 • možnost brezplačnega parkiranja,
 • možnost dela od doma,
 • postali boste del izkušenega in dinamičnega tima.

Delovno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas s poskusno dobo šest (6) mesecev.   

Če ste se prepoznali v zgornjih vrsticah, vas vabimo, da nam prijavo skupaj z življenjepisom pošljete do 26. aprila 2024 na elektronski naslov kadri@borzen.si s pripisom »Prijava na razpis – Vodja službe za strateško komuniciranje (m/ž)«.

e-novice Želite prejemati aktualne e-novice iz področja delovanja trga z elektriko? Prijavite se