Skoči na vsebino
Iskalnik

Dodatna navodila

Dodatna navodila 

Seznam vseh dodatnih navodil Pravil za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 163/2022). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Informacijski sistem operaterja trga (9. člen, 8. odstavek): Operater trga v navodilih določi, da se za vso ali nekatero komunikacijo s člani bilančne sheme, kjer ta pravila določajo elektronsko pošto, namesto elektronske pošte uporabi informacijski sistem operaterja trga. 

  • Določeno v Dodatnih navodilih: Proces evidentiranja zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi ter proces bilančnega obračuna, ki so dostopna na povezavi. 

2. Platforma za objavo notranjih informacij (10. člen, 3. odstavek): Podrobnejše delovanje platforme operater trga določi z navodili, ki jih objavi na svoji spletni strani. 

  • Ni objavljenih dodatnih navodil. 

3. Zagotavljanje planskih podatkov s strani elektrooperaterjev (12. člen, 2. odstavek): Operater trga lahko predpiše podrobnejši način posredovanja podatkov in način izdaje računov z navodili. 

  • Določeno v Navodilih za obračun in finančno poravnavo prispevka za delovanje operaterja trga in plačil za evidentiranje zaprtih pogodb, ki so dostopna napovezavi. 

4. Izvršitev menjave pripadnosti prevzemno-predajnih mest oziroma merilnih točk (49. člen, 3. odstavek): Operater trga z navodili določi izpolnjevanje nalog iz tega člena, ki jih objavi na svoji spletni strani. 

  • Ni objavljenih dodatnih navodil. 

5. Spremembe v evidenci zaprtih pogodb zaradi poslov v okviru regulacije elektroenergetskega sistema (58. člen, 1. odstavek): Navodila glede načina prijave in rokov operater trga objavi na svoji spletni strani. 

  • Določeno v Dodatnih navodilih: Proces evidentiranja zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi ter proces bilančnega obračuna, ki so dostopna na povezavi.

6. Navodila in roki za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi (64. člen, 2. odstavek): Rok za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi, rok za prijavo sprememb zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi ter dodatna navodila glede prijave in obveščanja operater trga objavi na svoji spletni strani. 

7. Delovanje neodvisnega agregatorja na trgu z električno energijo (68. člen, 4. odstavek): Operater trga lahko v dodatnih navodilih določi posebne roke in način izmenjave podatkov glede aktivacij in količin aktivirane energije iz storitve prožnosti. 

  • Določeno v Dodatnih navodilih: Proces evidentiranja zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi ter proces bilančnega obračuna, ki so dostopna napovezavi.